Handelsbetingelser


Story House Egmont A/S

Stroedamvej 46

2100 Copenhagen

CVR 83131128Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på woordy.dk, indgår du aftale med Story House Egmont A/S.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på woordy.dk kan du til enhver tid se, om dit abonnement er aktivt samt administrere dine betalinsoplysninger.

Sådan fungerer dit abonnement

Dit abonnement vil være tilgængeligt og aktivt fra købsdatoen, og så snart din betaling er godkendt.

Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. at det automatisk fortsætter til gældende normalpris, indtil det opsiges.

Forudsætninger for køb og brug af digitalt abonnement

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Du kan få adgang til dit abonnement ved at registrere dig som bruger.

For at kunne anvende dit abonnement skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mailadresse, og du skal have adgang til en computer, tablet eller en smartphone med enten iOS eller Android- styresystem.

Betaling

Hvis du vælger at betale dit abonnement med dankort, kreditkort eller MobilePay, accepterer du samtidig, at Story House Egmont automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnementet fornyes. Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre via din profilside på woordy.dk.

Såfremt du ikke har opdateret dine betalingsoplysninger rettidigt, vil vi gøre dig opmærksom herpå.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement i 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor du har fået adgang til tjenesten. Ved køb af et Woordy abonnement køber du digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medie, og udførelsen af tjenesten påbegyndes, så snart du fået adgang til tjenesten.

Din kunde har normalt ikke fortrydelsesret, hvis du har leveret digitalt indhold – fx et computerprogram, en app, musik eller en film – som ikke er blevet leveret på et fysisk medium, hvis kunden har givet udtrykkeligt samtykke til, at udførelsen blev påbegyndt inden udløbet af 14 dages fristen, og kunden har anerkendt, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret. Din kunde skal dog ikke betale for ydelsen, hvis • kunden ikke på forhånd har givet sit udtrykkelige samtykke til, at det digitale indhold blev leveret inden fortrydelsesfristens udløb, eller • kunden ikke har anerkendt

Hvis salget vedrører digitalt indhold – så som computerprogrammer, spil, apps, musik, videoer mv. - der ikke bliver leveret på et fysisk medium (fx en DVD), skal du også sende en kopi af forbrugerens udtrykkelige samtykke til - og anerkendelse af - at kunden mister sin fortrydelsesret, når udførelsen påbegyndes. Det gælder dog kun, hvis kunden har givet et sådant samtykke. Kravet om, at der skal udleveres ”en kopi af samtykket”, kan formentlig opfyldes ved, at du tydeligt oplyser og kan dokumentere, at kunden har givet samtykke til og anerkendt, at fortrydelsesretten ophører, når udførelsen påbegyndes.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt at løse opgaverne. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du – inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dagesfristen – i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Story House Egmont A/S, Stroedamvej 46, 2100 Copenhagen.

Story House Egmont refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den igangværende abonnementsperiode.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på woordy.dk.

Manglende betaling betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Ændring af dine oplysninger

Har du ændringer til dit abonnement, f.eks. e-mailadresseændringer, ændring af betalingsperiode, ændring af betalingsoplysninger, gøres det på profilsiden på woordy.dk.

Ophavsrettigheder

Al indhold i Woordys spilportal samt alt andet indhold relateret til levering af disse ydelser tilhører Story House Egmont A/S eller tredjeparter. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Story House Egmont A/S forbeholder sig retten til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

Ændringer i vilkår og priser

Story House Egmont kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Du kan således opsige abonnementet i henhold til de almindelige opsigelsesregler for dit abonnement ved udgangen af din nuværende betalingsperiode, uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Story House Egmont kan løbende ændre og tilrette abonnementsbetingelserne på woordy.dk. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning, fra ændringen træder i kraft.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på mitblad.dk. Læs mere om hvordan vi behandler dine persondata her.

Elektronisk henvendelse

Ved oprettelsen af et abonnement giver du os samtidig samtykke til, at Story House Egmont må kontakte dig via e-mail med vejledning i, hvordan du får mest ud af dit abonnement samt informationer om opdateringer, ændringer, indhold og lign. vedr. abonnementet. Du kan når som helst afmelde dette, enten direkte på woordy.dk i e-mailen eller ved at sende en mail til woordy@egmont.dk.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse woordy@egmont.com

Andet

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundecenter alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 7020 3100. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.